RStyle

Потърсете ни сега

0877 74 20 74

Конденз и влага в жилищното помещение

Има твърде малко области в и около дома, за които да са изписани толкова много грешни неща и да се е дискутирало толкова много, както за проветряването на жилищните помещения.

Жилищните помещения непрекъснато биват овлажнявани.

Това се случва чрез:

 • Влажност получена при ново строителство
 • Влага отделяна от хора и животни
 • Вода стичаща се в мокри помещения (например баня, кухня, перално помещение)
 • Вода използвана за почистване
 • Влага по повърхността или във вътрешността на строителни части (от кондензация на водни пари)

Съобразно физичните закони, влагоотделянето води до образуване на влага по стените (конденз).

Причините за появяването на такава влага са:

 • Недостатъчно проветряване (вентилация) на помещенията;
 • Недостатъчна топлоизолация на външните стени;
 • Конструктивно обусловени строителни недостатъци;
 • Погрешно отопление - неблагоприятно разполагане на отоплителни уреди;
 • Нецелесъобразни действия - например погрешно използван режим на прекъснато отопление;

Твърде високата и продължителна влажност се проявява чрез следните неприятни явления:

 • В ъглите, особено зад мебелите, се срещат влажни петна по стените, които след известно време се покриват с мухъл.
 • Прозорците в банята, кухнята и спалняата се запотяват.
 • Подпрозоречните стени се овлажняват.

Отопление

Погрешно разположено отопление, заедно с недостатъчна вентилация може да бъде главната причина kondenz-vlagaза поражения от влага.
За съжаление все още под понятието "прекъснато" (кратковременно) отопление се предлага един метод, при който помещенията се отопляват само тогава, когато се използват. При напускане на жилището сутрин отоплението се оставя на минимум (защита срещу замръзване). При прибиране вечер отоплението се засилва. Повърхностните температури на стените при такова отношение са винаги много ниски. Достига ли топъл въздух такива стени, то е благоприятствано появяване на влага по тях, а също и по прозорците.
Който иска да използва смислено отоплението си, трябва да има дори и в малко използвани помещения средна температура от 16-17°C.
За образуване на влага по стените са особено податливи ъгли и чупки, които не могат да бъдат обдухвани от топъл циркулиращ въздух. Една от причините за образуване на влага в областта на прозорците е незадоволителното обдухване на прозорците.

Проветряване

Газове, миризми, влага и вредни вещества определят не само физическото благосъстояние, но при извънредни ситуации водят до увреждания на човешкото здраве.

За това задачта на проветряването е:

 • Да осигури качество на въздуха за здравословен климат в помещението;
 • Да избегне образуването на влага и мухъл чрез достатъчна циркулация на въздуха;
 • При наличите на отворени огнища (напр. камина) да осигури достатъчно количество въздух;

Разгледайте нашите специални предложения и поръчайте вашата дограма днес!

ПОРЪЧАЙ
Copyright © 2021 RStyle (Радо Стил ЕООД)